Students

Post-Doctor

yang-tian-she zhao-ling-zhi sun-yun

Yang, Tian-She

081055002@fudan.edu.cn

Zhao, Ling-Zhi

081022011@fudan.edu.cn

Sun, Yun

sunyun@fudan.edu.cn

temp temp

Qu, Yi

QQ-0630@126.com

Li, Yu-Hao

liyuhao@fudan.edu.cn

Visiting Scholar

temp temp

An, Yan

liffanyan@hotmail.com

Li, Xiang-Hong

lixhchem@yahoo.com.cn

Ph. D Candidate

temp cao-tian-ye liu-qian
Zhang, Ming-Ming 

09113010010@fudan.edu.cn

Cao, Tian-Ye 

09113010006@fudan.edu.cn

Liu, Qian 

081022005@fudan.edu.cn

temp temp peng-juan-juan
Liu, Ke-Yin 

10110220009@fudan.edu.cn

Meng, Lu-Yan 

10110220011@fudan.edu.cn

Peng, Juan-Juan 

10110220012@fudan.edu.cn

yao-li-ming temp wu-yong-quan
Yao, Li-Ming 

09110220001@fudan.edu.cn

Yang, Yang 

11110220023@fudan.edu.cn

Wu, Yong-Quan 

11110220022@fudan.edu.cn

liu-yi temp temp

Liu, Yi

11110220020@fudan.edu.cn

Chen, Min

10213010005@fudan.edu.cn

Han, Chun-Miao

12110220017@fudan.edu.cn

temp temp temp

Tian, Bo

12110220067@fudan.edu.cn

Lv, Guang-Lei

12110220021@fudan.edu.cn

Shen, Bin

12110220003@fudan.edu.cn

temp temp temp

Xu, Ming

12110220004@fudan.edu.cn

Chen, Li-Ming

limingchen@fudan.edu.cn

Wen, Ying

12110220024@fudan.edu.cn

M. S Candidate

mo-shu-li temp temp
Mo, Shu-Li 

 

10210220047@fudan.edu.cn

Mao, Yue-Yuan 

11210220003@fudan.edu.cn

Li, Yi 

winglee@163.com

zhu-xing-jun temp
Zhu, Xing-Jun 

 

12210220009@fudan.edu.cn

Zou, Xian-Mei 

 

12210220054@fudan.edu.cn

Undergraduate student

Duan, Pu 

10300220042@fudan.edu.cn

Shi, Yi-Bing 

09300220103@fudan.edu.cn

Visiting Student

Yang, Hui-Ran

yhrabc@126.com

Wang, Qiu-Hong

wangqiuhong0635@163.com

student

12 Photos

Back to Staffs