Members

Principal Investigator

 

Yong-Chun Yu, PhD
Professor
ycyu@fudan.edu.cn
禹永春,博士
研究员

Lab Stuff


Yinghui Fu, Ph.D           Shu-Qing Zhang
Research Associate                Lab Assistant
傅颖慧,博士                              张淑青
助理研究员                                 实验助理

Graduate Students

PhD Candidates

Jian Ma                               Xing-Hua Yao111111Guo-Jie Qu
马健                                              要兴华                             曲国杰
(2009)                                 (2009)                          (2010)

 

Master Degree Candidates

Min Wang 111111111Xin Su 1   111111 Wu-Qiang Guan 111111 Wu-Zhou Yang
王敏                               苏鑫                                 官武强                                    杨五洲
(2011)                       (2011)                          (2012)                         (2012)

11111111

Chang-Zheng Wang1  1111Jing-Jing Chen
王长政11111111           1111111 1111111111111111陈敬敬
(2012)11111111111      1 1111111111111(2013

 

Undergraduate students

Xiao Liu 1111111111111111Xiaoyang Li
刘筱          111111111111111111 李晓阳
(2013)  11111111111111111 (2013)

 

Former lab members

Lu-Hong Wang 1111 Xu Han
王璐弘                                   韩旭
(2010~2012)    (2010~2013)